Historik

99,9% drifttid
Inga händelser på 2 månader!
Scheduled Maintenance
9 berörda tjänster:
Inga händelser på 7 dagar!
NFS issue
Filesystems / $HOME
Inga händelser på ungefär en månad!
Filesystem unavailable
Filesystems / $SCRATCH
Inga händelser på 19 dagar!
Scheduler issues
Job scheduler / Slurm controller
Inga händelser på 10 dagar!
Filesystem issue
Filesystems / $OAK
Inga händelser på 22 dagar!
Power outage
2 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på ungefär en månad!
Filesystem issue
Filesystems / $SCRATCH
Inga händelser på 15 dagar!
Filesystem issue
Filesystems / $OAK
Inga händelser på 3 dagar!
Filesystem issue
Filesystems / $OAK
Inga händelser på 22 dagar!
Oak scheduled maintenance
Filesystems / $OAK
Inga händelser på 12 dagar!
Filesystem issue
Filesystems / $SCRATCH
Inga händelser på 18 dagar!
Filesystem unavailable
Filesystems / $OAK
Inga händelser på 25 dagar!
DNS issues
2 berörda tjänster:
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 3 dagar!
Filesystem issue
Filesystems / $OAK
Inga händelser på 7 dagar!
Emergency filesystem check in progress
Filesystems / $OAK
Inga händelser på ungefär en månad!
Some OAK targets are unavailable
3 berörda tjänster: